Sivilingeniør Svein E. Olsvik

Medlem av Norges TakseringsForbund

 

    Startside         Om RealTakst         Tjenester        Bestille takst

 

Areal måles med lasermåler som gir meget nøyaktige mål.
Tegninger er et viktig grunnlag for mål og arealberegning,
men oppmåling på stedet vil sikre at de areal som oppgis
stemmer med faktisk areal.

Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal (BTA) og
bruksareal (BRA). Videre oppgis bruksareal av primærdel (P-rom)
og bruksareal av sekundærdel (S-rom).

Bruttoareal  er areal av måleverdige deler begrenset av
ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet
eller felles del (for eksempel trapperom). Det skilles mellom
bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.

Bruksareal er det areal som ligger innenfor omsluttende
vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel).

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene
kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med
byggeforskriftene.

Generelt: For at et areal skal være måleverdig, må
takhøyden være minst 1,9 m i min.60 cm bredde. Ved skråtak
måles til 0,6m utenfor høyden på 1,9 m. Byggeforskriftenes krav
er at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 1,9 m. Normalkravet
er 2,4 m.

Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat.
Det samme er tilfelle med boder i kjeller og loft for leiligheter i
blokk/flermannshus.

Send e-post til svein@realtakst.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 28. nov. 2011