Sivilingeniør Svein E. Olsvik

Medlem av Norges TakseringsForbund

 

    Startside         Om RealTakst         Tjenester        Bestille takst

 

Takstobjekt Kommentar Pris ekskl. mva. Pris inkl.
25 % mva.
Bolig- eller fritidseiendom Over 300 m² BTA Kr. 8.600,- Kr. 10.750,-
Bolig- eller fritidseiendom 250 - 300 m² BTA Kr. 8.000,- Kr. 10.000,-
Bolig- eller fritidseiendom 150 - 250 m² BTA Kr. 7.400,- Kr. 9.250,-
Bolig- eller fritidseiendom Inntil 150 m² BTA Kr. 6.800,- Kr. 8.500,-
Leiligheter Fra Kr. 5.400,- Kr. 6.750,-
Tomt Fra Kr. 4.000,- Kr. 5.000,-
Verdivurdering Fra Kr. 4.000,- Kr. 5.000,-
Tilstandsrapport bolig Fra Kr. 12.500,- Kr. 15.625,-
Boligsalgsrapport. NS 3600. BSR 2 Fra Kr. 15.000,- Kr. 18.750,-
Hulltaking   Kr. 2.400,- for 1. hull. Deretter kr. 1.200,-/hull Kr. 3.500,-
Skadetakst Fra Kr. 4.200,- Kr. 5.250,-
Revisjon takst med ny besiktigelse Fra Kr. 4.200,- Kr. 4.500,-
Revisjon takst uten ny besiktigelse Fra Kr. 1.800,- Kr. 2.250,-
Takst av næringseiendom Fra Kr. 14.000,- Kr. 17.500,-
Inspeksjon av krypkjeller/kaldloft Som del av takst eller boligsalgsrapport:  Fra Kr. 600,- Kr. 750,-
Kjøring   Kr. 6,-/km Kr. 7,50/km
Reisetid Pr. time Kr. 1.200,- Kr. 1.500,-
Seksjonering Inntil 3 seksjoner. Denne prisen forutsetter at brukbare tegninger foreligger. Kr. 6.000,- Kr. 7.500,-
Timehonorar   Kr. 1.260,- Kr. 1.575,-

Prisene gjelder f.o.m. 01.06.2019.

For boligeiendommer med flere boenheter beregnes vanligvis et tillegg tilsvarende 1 time pr. ekstra boenhet.

Reisetid for oppdrag utenfor sentrum kommer i tillegg.

I de tilfelle brukbare tegninger ikke foreligger, eller tegninger er mangelfulle, beregnes et pristillegg i samsvar med ekstra medgått tid.

Grunnboksutskrifter, utskrifter/dokumenter fra offentlige registre og borettslagsdokumenter faktureres i henhold til faktisk kostnad og evnt. medgått tid.

Skulle prisen på et oppdrag avvike fra de nevnte, faste priser, vil du selvsagt bli informert på forhånd.

Dersom du har spørsmål om priser, nøl ikke med å ta kontakt.

Send e-post til svein@realtakst.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01. apr.. 2016