Sivilingeniør Svein E. Olsvik

Medlem av Norges TakseringsForbund

 

    Startside         Om RealTakst         Tjenester        Bestille takst

 

Jeg som står bak RealTakst AS heter Svein E. Olsvik og har min
utdannelse fra Bygg-linjen ved Norges Tekniske Høgskole i
Trondheim. Videre har jeg høgskoleutdannelse i markedsføring
og økonomi ved Høgskolen i Harstad.

Som medlem i Norges TakseringsForbund har jeg avlagt eksamen
ved Norges Eiendomsakademi og har flere års erfaring fra taksering
av fast eiendom.

I tillegg har jeg mange års yrkeserfaring fra lederstillinger innen
byggforvaltning og byggvedlikehold. Videre har jeg vært
styreformann og styremedlem i Narvik Boligbyggelag i en årrekke.

Se forøvrig min CV.

Gjennom firmaet RealTakst driver jeg med taksering av fast eiendom
og rådgivning innenfor bygg og vedlikehold.

CV − Svein E. Olsvik

Utdannelse og kurs
1974                     Examen Artium
1974−1975            Førstegangstjeneste
1979                     NTH - bygningsingeniøravdelingen
1988                     Eksamen ved Takstmannsskolen, NTF
1989                     Taksering av leiligheter, NTF
1989                     Bruk av tilstandsrapporten, NTF
1994                     Eksamen fra grunnkurs i innkjøp i regi av NIMA
2001−2002            Høgskolen i Harstad, eksamen i "Markedsføring",
                            "Innføring i bedriftsøkonomi" og "Finansregnskap
                            med analyse"
2004-2005             Eksamen fra Norges Eiendomsakademi,
                            "Verditaksering av boliger".
                            "Skadetaksering av bygninger".
                            Medlem i Norges Takseringsforbund

Praksis
1980−1984            Narvik kommune, avd.ingeniør
1984−1996            Narvik Sykehus, teknisk sjef
1996−1998            Narvik Sykehus, driftssjef
1998−2004            Ofotens Bilruter AS, driftsdirektør

1983−1986            Narvik Boligbyggelag, styremedlem
1986−1991            Narvik Boligbyggelag, styreformann
1992−1998            Sykehusbetjeningens Borettslag, styreformann

 

Send e-post til svein@realtakst.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 28. nov. 2011